Menu Close

PROJEKTAS “AKTYVIOS VEIKLOS ĮVAIROVĖ”

Tikslas – suteikti žinių apie fizinį raštingumą ir aktyvių veiklų įvairovę, skatinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

Uždaviniai:

  1. Supažindinti su įvairiomis sporto šakomis ir joms būdingais elementais bei inventoriumi.
  2. Organizuoti bendras judrias veiklas su kitų įstaigų ugdytiniais.
  3. Ugdyti fizinį raštingumą, suteikti vaikams judėjimo džiaugsmą žaidžiant.

Vaikams svarbu atrasti mėgstamą sportavimo būdą, susipažinti su sportiniu inventoriumi ir jo panaudojimo būdais, plėsti fizinio raštingumo akiratį. Projektą organizavo meninio ugdymo mokytojos Neringa Kareckienė ir Albina Pakėnienė, dalyviai lopšelių-darželių  „Volungėlė“, „Šarkelė“ ir „Vėrinėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir mokytojai. Be minėtų darželių dar įstaigos ugdytinius su futbolo ir krepšinio subtilybėmis supažindino treneriai profesionalai, o dziudo ir bokso elementais vyresnių klasių buvę darželio ugdytiniai. Kiekvieną mėnesį aptardavome vis naują sporto šaką, mokėmės jai būdingus sportavimo elementus ir priemones. Projektą užbaigėme sporto pramogomis lauke vasarą.

 

 

                                                                           Meninio ugdymo mokytoja Albina Pakėnienė

 

 

 

 

Skip to content