Menu Close

Vaikų priėmimas

Vaikų priėmimas vykdomas ir sudarant priimamų vaikų sąrašus:

Laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų:
Pirmenybė teikiama šiems vaikams:
1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
2. rotuojamo (perkeliamo) kario vaikams, pasiūlytiems Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus (karys rotuojamas (perkeliamas) iš kitos savivaldybės į Kauno miesto savivaldybę;
3. vaikams, kuriems reikalinga nuolatinės asmens sveikatos priežiūros paslauga (galioja švietimo įstaigose, kuriose teikiama tokia paslauga);
4. vaikams, kuriems reikalinga nuolatinės asmens sveikatos priežiūros paslauga ir nuolatinė slauga (galioja švietimo įstaigose, kuriose teikiama tokia paslauga);
5. vaikams, kuriems paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu;
6. įvaikintiems arba globojamiems vaikams;
7. prieglobsčio prašytojų vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus;
8. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (Pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);
9. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;
10. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;
11. vaikams, iš Savivaldybės iniciatyva likviduotos švietimo įstaigos.

Pasikeitė tėvelių registracija į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

Nuo 2020-06-12 prašymus į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tėvai galės pateikti ir elektroniniu būdu per svetainę https://idarzeli.kaunas.lt
Tėvai per internetą gali ne tik pateikti prašymą, bet ir jį panaikinti, kol vaikas neįkeltas į grupę su statusu “patekęs” arba “patenkantis, lankys atėjus prašyme nurodytai datai”, t.y. kol vaikas dar laukiantis eilėje arba nepatekęs. Patekus vaikui į įstaigą programa nebeleis naikinti prašymo, tėvai turės kreiptis į įstaigą ir nutraukti sutartį įprastu būdu.

Reikalinga vaiko gimimo liudijimo arba metrikacijos įrašo kopija.

Čia taip pat galima pamatyti informaciją apie laisvas vietas ir eilę registruotame darželyje.

Dokumentai priimami  I-V – 8.00 – 16.30 val. , pietų pertrauka 12.30 – 13.00 val.   

Mero potvarkis

Siuntimo išdavimas į KRS tvarkos aprašas

Darbo grupės darbo reglamentas

                                                         

Skip to content