Menu Close

Išorinio vertinimo rezultatai

2023-05-12 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno deprtamentas. Pažeidimų nerasta.

2023-05-09 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugo ministerijos. Nurodymai dėl įstaigos teritorijos grindinio,  įstaigos laiptų turėklų tarpų.

2022-05-10 Lietuvos metrologijos inspekcijos Rytų regiono skyrius. Reikalavimai nepažeisti.

2022-03-25 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentas. Pažeidimų nenustatyta.

2021-09-03 Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba.  Pažeidimų nerasta. Rekomendacijos sutvarkytos.

2021-08-02 Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Neatitikimų nenustatyta.

2021-07-08 Stabili konstrukcija. Pažeidimai sutvarkyti.

2021-04-27 Kauno miesto savivaldybės administracijos sveikatos apsaugos skyrius. Pažeidimų nerasta. Rekomendacijos sutvarkytos

2021-04-21 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentas. Pakartotinai atlikti vandens tyrimą. Pateikti pritaikyto maitinimo perspektyvinius valgiaraščius.

2021-01-20 Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Peržiūrėti profesinės rizikos vertinimą. Sudaryti darbuotojų sveikatos tikrinimo sąrašą ir pasirašytinai supažindinti. Įsteigti darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą. Nustatyti darbuotojų instruktavimo tvarką.

2020-09-23 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentas. Pažeidimų nebuvo nustatyta.

2020-08-12 UAB “Legras”. Statinio apžiūros aktas. Rekomendacijos: užsandarinti stogą, atlikti apdailos darbus virtuvėje. Įrengti nuogrindą, pertinkuoti cokolį. Naujai nutiesti deformuotus takelius. Šulinius įrengti sulig grindiniu. Statinio nuolatiniai stebėjimai vykdomi.

2019-10-08 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos. Pažeidimai pašalinti.

2019-09-26 Kauno miesto savivaldybė. Statinio apžiūra. Atlikti darbus.

2019-05-24 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos. Pažeidimai pašalinti.

2019-04-15 Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Pažeidimų nenustatyta

2018-03-27 Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Pažeidimai pašalinti.

2017-08-30 Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Teritorijoje nepažymėtos transporto priemonių stovėjimo vietos.

2017-08-14. UAB “Inspectum” tikrino vaikų žaidimų aikšteles. Nuolat stebėti įrangą, užtikrinti saugumą.

2017-05-17 VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra. Paramos už pieną vaikams patikra vietoje. Pažeidimų nerasta.

2017-04-27 Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Pažeidimai ištaisyti.

2017-01-16 Kauno miesto savivaldybės administracijos centralizuotas vidaus audito skyrius. Pažeidimai sutvarkyti.

2016-10-31 Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema pilnai neveikianti.

2016-09-12 Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Teisės aktų pažeidimų nenustatyta.

2016-06-07 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas. Pažeidimai ištaisyti.

2016-04-21 Kauno miesto savivaldybės administracija civilinės saugos skyrius. Rekomenduojama vykdyti mokymus. Aprūpinti ugdytinius ir darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

Skip to content