Menu Close

Lėšos veiklai viešinti

Lopšelis-darželis nesudarė nė vieno sandorio ar administracinio sprendimo pagrindu nesumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams

už jų mūsų lopšeliui-darželiui suteiktas veiklos viešinimo paslaugas.

Skip to content