Menu Close

Veiklos sritys

Lopšelio-darželio veiklos sritys  – Ikimokyklinis ugdymas ir priešmokyklinis ugdymas

Lopšelio-darželio istorija 

Kauno lopšelis-darželis „Volungėlė“ pradėjo veikti nuo 1989 m. sausio 23 d. Jam suteiktas Nr. 111      Nuo 1990 m. rugsėjo 1 d. lopšeliui-darželiui vadovauja direktorė Jūratė Talalienė.                             

Nuo 1993 m. lopšeliui-darželiui leista savarankiškai tvarkyti finansines lėšas.                                   

 Nuo 1994 m. rugpjūčio 30 lopšelis-darželis Nr. 111 pertvarkytas į darželį-mokyklą ir suteiktas pavadinimas „Volungėlė“. 

1999 m. rugsėjo 1 d. darželis-mokykla „Volungėlė“ reorganizuotas į lopšelį-darželį „Volungėlė“.     Visos grupės išsirinko pavadinimus („Žvirbliukai“, „Gandriukai“, „Geniukai“, „Papūgiukai“, „Ančiukai“, „Pelėdžiukai“, „Viščiukai“, „Vyturiukai“, „Gulbiukai“, „Zyliukai“, „Pingviniukai“, „Kregždutės”).

 

NŠA parengė nuotolinio mokymo kursą „Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą?“.

Daugiau informacijos čia: https://www.nsa.smm.lt/2023/01/10/apie-priesmokyklinio-ugdymo-bendrosios-programos-diegima-nuotolinio-mokymosi-kurse/ fbclid=IwAR3LyxELKBwBPKF93wYwVY9AI8KgViJuSXZeNe47ANy7pL2bkwRb8lBpCs

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Skip to content