Menu Close

Paslaugos ir nuoma

Lopšelyje-darželyje „Volungėlė“ dirba šios grupės ir auklėtojos                                                   

“ŽVirbliukai” – D. Nešukaitienė, K. Kazlauskienė;

“Gandriukai” – A. Tamkevičienė, E. Ališauskienė;

“Geniukai” – S. Bartkuvienė, N. Markelionienė;

“Papūgiukai” – V. Gecevičiūtė, V. Stagniūnienė;

“Ančiukai” – D. Kriaučiūnienė,  V. Žemaitienė;                                                                                        ”

Pelėdžiukai” – R. Radvilienė, R. Šliužienė;

“Viščiukai” – B. Kudrevičienė, R. Adomaitienė; J. Talalienė

“Vyturiukai” – E. Drevininkaitienė, R. Škarnulienė;

“Gulbiukai” – K. Kazlauskienė;  S. Domanaitienė

“Zyliukai” – D. Ražukienė, S. Benkunskienė

“Pingviniukai”  – Z. Juozėnienė, N. Markelionienė;

“Kregždutės” – V. Kiniauskienė, D. Matulevičienė.

 

Būreliai

Lopšelyje-darželyje teikiami šie būreliai: krepšinis, tautiniai šokiai, anglų kalba, keramika. Platesnė informacija grupėse.

 Lopšelyje-darželyje paslaugas vaikams teikia šie specialistai

    Logopedas

Vykdo kalbos korekciją; Konsultuoja tėvus ir pedagogus;

Analizuoja pokyčius; Ruošia metodines rekomendacijas;

Vertina spec. poreikių vaikų pažangą ir pasiekimus.

   Meninio ugdymo mokytoja

Moko ugdytinius muzikos, dainelių. Ruošia įstaigoje ir už įstaigos ribų vykstančioms šventėms.

Meninio ugdymo mokytoja

Veda kūno kultūros užsiėmimus. Veda judesio korekcijos pratimus vaikams, kuriems reikalinga pagal tėvų atneštas gydytojų pažymas. Dalyvauja projektuose, seminaruose, skirtuose vaikų sveikatingumui gerinti.

NUOMA

Skip to content