Menu Close

Paslaugos ir nuoma

Lopšelyje-darželyje „Volungėlė“ dirba šios grupės ir auklėtojos                                                   

“ŽVirbliukai” – D. Nešukaitienė, K. Kazlauskienė;

“Gandriukai” – E. Ališauskienė, A. Kazakauskaitė, S. Liekienė;

“Geniukai” – S. Bartkuvienė, N. Markelionienė;

“Papūgiukai” – V. Gecevičiūtė, V. Stagniūnienė;

“Ančiukai” – D. Kriaučiūnienė,  V. Žemaitienė;                                                                                        ”

Pelėdžiukai” – R. Radvilienė, R. Šliužienė;

“Viščiukai” – A. Kvedaravičienė, R. Adomaitienė; J. Talalienė

“Vyturiukai” – E. Drevininkaitienė, R. Škarnulienė;

“Gulbiukai” – K. Kazlauskienė;  S. Domanaitienė

“Zyliukai” – D. Ražukienė, S. Benkunskienė

“Pingviniukai”  – Z. Juozėnienė, N. Markelionienė;

“Kregždutės” – V. Kiniauskienė, D. Matulevičienė.

 

Būreliai

Lopšelyje-darželyje teikiami šie būreliai: krepšinis, tautiniai šokiai, anglų kalba, keramika, lego. Platesnė informacija grupėse.

 

Lopšelyje-darželyje paslaugas vaikams teikia šie specialistai

      Logopedė

Vykdo kalbos korekciją; Konsultuoja tėvus ir pedagogus;

Analizuoja pokyčius; Ruošia metodines rekomendacijas;

Vertina spec. poreikių vaikų pažangą ir pasiekimus.

     Psichologė

Stebi vaikus, įvertina jo galias, sunkumus. Bendradarbiauja su kitais specialistais, konsultuoja tėvus,

     Socialinė pedagogė

Vertina socialinės, pedagoginės pagalbos vaikui poreikius, konsultuoja tėvus;

Numato pagalbos teikimo būdus

   Meninio ugdymo mokytoja

Moko ugdytinius muzikos, dainelių. Ruošia įstaigoje ir už įstaigos ribų vykstančioms šventėms.

   Meninio ugdymo mokytoja

Veda kūno kultūros užsiėmimus. Veda judesio korekcijos pratimus vaikams, kuriems reikalinga pagalba. Dalyvauja projektuose, seminaruose, skirtuose vaikų sveikatingumui gerinti.

Lopšelyje-darželyje dirba Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė Danutė Pauplienė. Jos atliekamos funkcijos:

  1. VSSIS sistemoje analizuoja Mokinio sveikatos pažymėjimus;

2. Bendradarbiauja su maitinimo organizavimo specialistu sveikatai palankios mitybos klausimais’

3. Atlieka kitas SAM patvirtintame maitinimo organizavimo tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose jam priskirtas funkcijas, kurios numatytos pareiginiuose nuostatuose.

Lopšelyje-darželyje dirba Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro maitinimo organizavimo specialistė Gintarė Mikučiūnė. Jos atliekamos funkcijos:

  1. Sudaro valgiaraščius pagal maitinimo organizavimo skyriaus Valgiaraščių derinimo tvarkos aprašą IS “Valga”‘
  2. Ruošia valgiaraščius pagal preliminarų ir fakrtinį valgančiųjų skaičių.

NUOMA

Skip to content