Menu Close

PROJEKTAS „SVEIKATOS GRANDINĖLĖ“

Nacionalinis renginys „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2023“ – naudinga vaikų sveikatinimo(si) prevencijos ugdymo forma, skatinanti vaikų motyvaciją sveikai gyventi ir skleisti sveikatą stiprinančių ugdymo įstaigų idėjas, keičiant bendruomenės narių požiūrį į savo sveikatą.

Tikslas – skleisti sveikatą stiprinančių mokyklų idėjas sutelkiant Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų bendruomenes bendrai veiklai.

Uždaviniai:

  1. Ugdyti ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenių sveikos gyvensenos nuostatas.
  2. Plėtoti sveikatos ugdymo formų įvairovę.
  3. Skatinti tarpinstitucinę partnerystę.

Projektas vykdomas 2023 m. balandžio 5 – 28 dienomis. Dalyvavo „Pelėdžiukų“, „Pingviniukų“, „Ančiukų“ grupių vaikai su mokytojomis ir meninio ugdymo mokytojos.  Darželio ugdytiniai į Kauno  Milikonių apžvalgos aikštelę keliavo  kelis kartus, kur susitiko su L/D „Žvangučio“ bei L/D „Židinėlio“ ugdytiniais,  kartu smagiai dainavo, sportavo, žaidė žaidimus. Iškilmingai buvo priimti iš L/D „Židinėlio“ projekto „Sveikatos grandinėlė“ simboliai – VELTI VILNOS KAMUOLIUKAI ir pridedant savąjį perduoti L/D „Žvangučiui“.

 

 

 

  Meninio ugdymo mokytoja Neringa Kareckienė

Skip to content