Menu Close

KAUNO MIESTO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTAS „SVEIKATOS PARKAS“

Tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą netradicinėje aplinkoje.
Uždaviniai:
● Turtinti vaikų sveikatos stiprinimo kompetenciją nauja patirtimi.
● Skatinti vaikų fizinę ištvermę, aktyvumą, kūrybiškumą, orientaciją erdvėje, pajaučiant judėjimo
džiaugsmą gryname ore.
● Sudaryti galimybes netradicinėje ugdymo(si) aplinkoje įtvirtinti saugaus elgesio įgūdžius.
● Aktyvinti ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą,
dalijimąsi gerąja patirtimi.

Balandžio 30d. meninio ugdymo mokytojos kartu su „Papūgiukų“ grupės vaikais dalyvavo smagioje sportinėje pramogoje. Vyko į „Santarvės“ parką ir kartu su kitų ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniais žaidė žaidimus, atliko kūrybines bei sportines užduotis. Vaikai patyrė daug gerų emocijų, pabuvo aktyviai gryname ore, sutiko daug naujų draugų.

Meninio ugdymo mokytoja Neringa Kareckienė

Skip to content